Brannhemmende maling

Brannsikring, og bruk av brannhemmende maling og andre brannhemmende produkter, er en stadig større del av byggeprosesser. Det stilles strenge krav til brannvern: Riktig brannsikring kan redde liv og hindre skade på eiendeler, og er derfor et viktig forebyggende tiltak skulle det oppstå brann.

Påføring av brannhemmende maling er spesielt viktig i de mest utsatte delene av et bygg, slik som bærevegger og rømningsveier. Hovedgrunnen til dette er at brannhemmende maling sveller opp ved brann. Svellingen har en isolerende effekt på de brannutsatte materialene og hindrer spredning over en viss tid. I situasjoner hvor tid er av stor betydning, slik som ved brann, utgjør dette enorme forskjeller. Ved bruk av brannhemmende maling vil det være mer verdifull tid til evakuering og brannslukking, noe som kan redde liv.

Det finnes ulike klassifiseringer for hvor brannresistent et produkt er. Euroklassesystemet viser til produkters branntekniske egenskaper, hvorav den høyeste oppnåelige klassen for brennbart materiale er B-s1,d0. Produkter i klassen B-s1,d0 har krav på at det er liten røykproduksjon og at det ikke oppstår flammende dråper eller partikler. 

Ny teknologi og produktforbedring i senere tid har også gitt flere muligheter til materialvalg. Med tanke på brannvern har blant annet tre blitt lite brukt i offentlige bygg, men med brannhemmende maling i B-s1,d0-klassen får denne type materiale flere bruksområder. I tillegg har brannhemmende maling god effekt på stål og kabler, da ståls bæreevne svekkes betydelig når det utsettes for sterk varme.

Brannhemmende maling er i seg selv enkel å påføre. Selve nøkkelen ligger i å definere hvilken mengde maling som er nødvendig for å oppnå riktig resultat. For å sikre best resultat er det derfor viktig å følge produktets bruksoppskrift til korrekt påføring.

Nordic Wood Protection tilbyr brannhemmende maling som er sertifisert B-s1,d0, og som passer flere typer treverk.

Se våre referanser eller ta kontakt idag for mer informasjon.