Produkter

Multipro System sin brannhemmer Ultra™ har mange fordeles sammenlignet med andre brannhemmere. Den er enkel å påføre, inneholder ikke giftige komponenter og kan leveres i flere farger.

 • Ultra™ er sertifisert med høyeste brannklasse, Euroclass B-s1,d0, for flere treslag
 • Ultra™ inneholder ikke halogener, er giftfri, miljøvennlig og krever enkelt renhold
 • Ultra™ er vannbasert og kommer i flere utgaver, tilpasset hvert enkelt treslag og leveres i en rekke farger. Trevirke behandlet med dette produktet beholder sitt naturlige utseende
 • Ultra™ er et «all in one» produkt og skiller seg ut fra to-komponents malinger og forenkler påføringsprosessen og gir dermed mer effektiv utnyttelse av tid
 • Ultra™ er også sertifisert for bruk på Accoya og Varmebehandlet trevirke

CE merking

Trevirke behandlet med denne brannhemmeren kan sertifiseres i samsvar med EN 14915 til Euroclass B-s1,d0.

CE merking etter følgende standarder

 • EN 11925-2:2010
 • EN 13823:2010
 • EN 13501-1
 • EN ISO 1182
 • CEN/TS 16516
 • ISO 16000